Υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί τοπική κατάσβεση δηλαδή κατακλείουμε έναν χώρο πιο περιορισμένο αλλά εξίσου επικίνδυνο όπως παραδείγματος χάριν έναν απορροφητήρα χημικών αερίων ή έναν καπναγωγό παρασκευαστηρίου γευμάτων.

Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής εγκαθίσταται κυρίως σε απαγωγούς χώρων παρασκευής φαγητών, σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες τα συστήματα τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης και τα συστήματα τοπικής εφαρμογής Wet Chemical. Οι διαφορές των δύο συστημάτων είναι κυρίως ως προς το κατασβεστικό υλικό, τον τρόπο λειτουργίας και ως προς τα εξαρτήματα τους.

Η σύνταξη της μελέτης, οι απαιτήσεις, ο υπολογισμός, ο συγχρονισμός και η εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα τμήματα και συνεργεία της εταιρείας μας με πιστοποιημένα υλικά και υπό την επίβλεψη μας.