Παρακάτω σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό, με δείγματα από συστήματα τοπικής εφαρμογής που έχουμε υλοποιήσει.