Παρακάτω σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό, με δείγματα από συστήματα ολικής κατάκλισης που έχουμε υλοποιήσει.