Παρακάτω σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό, με δείγματα από συστήματα καταιονισμού ύδατος (sprinklers) που έχουμε υλοποιήσει.