Το ελάχιστο και εξίσου σημαντικό μέτρο ενεργητικής πυροπροστασίας είναι οι φορητοί και αυτόματοι πυροσβεστήρες, οι οποίοι για την σωστή λειτουργία τους πρέπει να συντηρούνται ετησίως από πιστοποιημένες εταιρείες συντήρησης πυροσβεστήρων, με τον έλεγχο και υπό την εποπτεία πιστοποιημένου αρμόδιου ατόμου, όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένο εξοπλισμό καθώς και έμπειρο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η άρτια συντήρηση των πυροσβεστήρων σας.

Επισημαίνουμε ότι κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων από το χώρο σας, έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε δικούς μας συντηρημένους και έτοιμους προς χρήση ικανοποιητικού αριθμού πυροσβεστήρων για την ασφάλεια του χώρου σας, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης από την εταιρεία μας χωρίς επιπλέον χρέωση.