Παρακάτω σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό, με δείγματα από πυράντοχους διαχωρισμούς που έχουμε υλοποιήσει.