Για να επιτευχθεί ο πυράντοχος διαχωρισμός ο οποίος καθορίζεται από την μελέτη της παθητικής πυρασφάλειας απαιτούνται κατασκευές με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά, που ο συνδυασμός τους έχει σαν αποτέλεσμα να μας παρέχει τον επιθυμητό δείκτη πυραντίστασης.

Αυτά τα υλικά είναι:

  • πυράντοχες θύρες
  • πυράντοχες γυψοσανίδες
  • πυράντοχη βαφή (αντιπυρικό υγρό)
  • fire dumper