Η κάλυψη των χώρων της επιχείρησης σας μπορεί να καλυφθεί με μόνιμα συστήματα.

Ένα από αυτά είναι και το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο το οποίο είναι ένα σύστημα που αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών αντλιών (jokey, ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη) που τροφοδοτούνται από μία δεξαμενή νερού και στην συνέχεια μέσω των φωλεών καλύπτουν όλους τους χώρους επίσης μπορεί να λειτουργεί και με παροχή ύδρευσης εφόσον αυτή εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του συστήματος.

Οι ιπποδυνάμεις των αντλιών, η χωρητικότητα της δεξαμενής, ο αριθμός των φιαλών και γενικά όλες οι απαιτήσεις του συστήματος υπολογίζονται από το μηχανολογικό τμήμα της εταιρίας μας.