Η εταιρεία μας διαθέτει καταρτισμένο και ολοκληρωμένο μηχανολογικό τμήμα το οποίο αναλαμβάνει τις εκπονήσεις και τους υπολογισμούς των απαιτήσεων όλων των μόνιμων μέτρων πυροπροστασίας.

Επί πλέον το τμήμα μας αναλαμβάνει εξ΄ολοκλήρου την εκπόνηση ενεργητικών και παθητικών μελετών πυροπροστασίας καθώς και την διεκπεραίωση των υποθέσεων στα τμήματα πυρασφάλειας σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.