Το μηχανολογικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει την επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης συστημάτων πυροπροστασίας είτε αυτές πραγματοποιούνται από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία είτε από εξωτερικά συνεργεία.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των προσφορών που σας κατατίθενται για την εκπόνηση των προαναφερόμενων εργασιών.