Η εταιρεία μας με εξειδικευμένα συνεργεία (υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και την συντήρηση αυτών και την διατήρηση της καλής λειτουργίας τους.