Το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος είναι μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης το οποίο υδροδοτείται από αντλητικό συγκρότημα που αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών αντλιών (jokey, ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη), υδροδοτούμενες από μία δεξαμενή νερού και στην συνέχεια μέσω σωληνώσεων και των ειδικών κεφαλών (Sprinkler), αυτόματα με την ανίχνευση φλόγας, ξεκινά η κατάσβεση της εστίας πυρκαγιάς.

Είδη Sprinklers:

Sprinkler 68°C

Sprinkler 68°C

Sprinkler 93°C

Sprinkler 141°C

Sprinkler 182°C

Sprinkler 260°C